Trädgårdsparken – för ögats fröjd, kroppens välbefinnande och själens ro

Välkomna till Stenegårds trädgårdspark som ligger vackert beläget till söder om den kulturminnesmärkta gården. I trädgårdsparken finns en KRAV-märkt köksträdgård och en botanisk örtagård, praktfulla rabatter med perenner och gammaldagsväxter, sommarblommor för ögats fröjd samt gräsmattor för spring och lek. 

I den ekologiska köksträdgården vill vi inspirera till odling och visa metoder som ger god skörd av hög kvalitet utan att överutnyttja naturens resurser. I köksträdgården sker guidningar under sommartid och skörden säljs på olika sätt till lokalsamhället.

I den botaniska örtagården vill vi inspirera och väcka nyfikenhet om medicinalväxter och hur dessa kan användas i vardagen. Örterna är tematiskt sorterade i rutor efter användningsområden. Många växter har flera användningsområden och finns därför representerade i flera temarutor. Till varje medicinalväxt finns även en skylt med deras svenska- och vetenskapliga namn samt fakta om vilken växtfamilj de tillhör, botaniska kännetecken och deras örtmedicinska verkan. I örtagården sker också guidningar under sommartid. 

Linn O´Connell

Trädgårdsmästare

0651-186 23

linn.oconnell@ljusdal.se

Trädgårdspraktik

Trädgårdsparken är en central del av besökarens upplevelser av Stenegård. Den innehåller en anrik trädgård som anlades i sin nuvarande form på 1980-talet men som har en lång historia ända tillbaka till Julius Bruns tid.

Vi erbjuder ett antal praktikplatser för dig som går en trädgårdsutbildning. Praktikperioden ska vara minst tre veckor. Som praktikant blir du en del i arbetslaget och delaktig i alla praktiska arbetsuppgifter i Trädgårdsparken, framförallt i örtagården och köksträdgården. Du kommer att få en rik och omväxlande tid med möjlighet till fördjupning inom önskat område.

Praktiken är handledd av trädgårdsmästare och medarbetare i trädgården. Det förekommer även självständigt arbete under praktiken som utgår från de sysslor som är aktuella beroende på årstiden.

Låter detta intressant? Läs igenom PDF:en nedan och kontakta sedan vår trädgårdsmästare.

Trädgårdspraktik på Stenegård | 2024

 

Trädgårdsparkens historia

Trädgårdsparken och dess nuvarande utformning skapades på 1980-talet då trädgårdsmästare och verksamhetsledare Roland Karlsson (1937-2022) gav sig an projektet att återge Stenegårds utemiljö sin forna glans. I början av 80-talet växte gräs och sly högt och tätt runt om gården, men under detta fanns resterna av det omfattande trädgårdsbruket som gårdens grundare Julius Brun (1818-1901) skapade under sin tid.

Julius Brun hade redan från början stora ambitioner med Stenegård. Det skulle bli en magnifik anläggning vad gäller såväl byggnader och jordbruk som trädgårdskultur och tekniska nymodigheter. Under den här tiden var anläggningen helt unik i norra Sverige.  

Den Nedre Trädgården var gårdens ansikte utåt. Trädgården låg vid huvudentrén och upptog hela den yta som det stora scenområdet upptar idag. Ytorna var planterade med grönsaker, blommor, frukt, bär och örter av olika slag. Trädgården var indelad i kvarter, hade vattenfontän och sittbänkar och var mycket välskött. Hit var befolkningen välkommen att strosa runt eller vila medan de väntade på ett recept i apoteket. 

I den ”Öfre” Trädgården, där köksträdgården och örtagården ligger idag, fanns växthus, plantskola och drivbänkar. På området fanns också en mindre trädgård för familjen Brun med en promenadväg, några sittplatser och prydnadsväxter. De ståtliga granar som idag står som väktare över gården vid entrén till trädgårdsparken härstammar från denna tid.

Trädgårdsparken idag är ingen rekonstruktion av den historiska anläggningen, men Roland Karlsson gick till källorna och forskade i Julius Bruns dagböcker, ritningar och framtidsvisioner för att sedan återupprätta det helhetsperspektiv med kultur, trädgård och hälsa som än idag genomsyrar platsen.