Så här besöker du oss!

Stenegård har hela 130 000 kvadratmeter mark vilket gör möjligheten mycket stor att finna just din plats på Stenegård. Unna dig att utforska trädgårdsparken under årets alla årstider. Här kan du vara och ta en promenad, äta din matsäck och vila en stund i inspirerande omgivning med vacker utsikt.

 

Se aktuella öppettider här!

Stenegårds matställen

Stenegårds kalendarium

Parkering

Det finns många parkeringar kring Stenegård och vid stora evenemang används kringliggande grönytor, men för ordinarie besökare hänvisar vi till tre huvudsakliga platser:

1. Huvudentrén – Stor grusad parkering på sydvästra sidan av gården, infart från Norvägen. Här ligger även besökstoaletter.

2. Barnens Stenegård – Infart från Stene Hybovägen för att komma till denna stora grönyta som används som parkering och ligger alldeles intill Barnens Stenegård. Följ skylten ”Varutransport” från Stene Hybovägen, fortsätt på grusvägen och håll vänster i första vägskälet. Kör runt till ”baksidan” och parkera utanför staketet till Barnens Stenegård. I Barnens Stenegård finns enklare dass. Här går det att att parkera husbilar och husvagnar. 

3. Östra slänten (sommarparkering) – Infart från Stene Hybovägen. Följ skylten ”Varutransport”, sväng upp höger och parkera i slänten nedanför Östra flygeln, den stora gula huvudbyggnaden som vetter åt Björs, bondgården. Undvik denna parkering vintertid på grund av brant sluttning och stor halkrisk.

 

Parkeringar vid större evenemang:

4. Södra slänten – Grönyta som ligger i anslutning till Huvudentrén, längs Norvägen mittemot Älvsidan.

5. Älvsidan – Grönytor intill älven, längs Norvägen mittemot Västra slänten. Här går det att parkera husbil och husvagn.


Husbil/Husvagn: Besökare är välkomna att besöka Stenegård med husbil eller husvagn 1-2 nätter. Observera att det inte finns möjlighet att ansluta el eller tömma latrin/gråvatten samt att det under event med högt besökstryck inte är tillåtet att ta upp mer yta än parkeringsplatsen, dvs förtält undanbedes. Gårdens toaletter håller öppet under Stenegårds ordinarie öppettider samt under event. Parkeringarna vid Barnens Stenegård och Älvsidan rekommenderas pga av övriga parkeringsplatsers lutning. Swisha gärna ett frivilligt bidrag till gårdens trädgårdspark på nr:  123 163 07 71

Karta över parkeringsområden hittar du här

Parkering handikapp

På Inre gårdsplan bakom Tunnbrödsbageriet finns tre handikapparkeringar. Infart från Stene Hybovägen, sväng upp höger i första vägskälet och sen höger in på Inre gårdsplan.

Det finns även två platser i närheten av växthuset. Infart från Stene Hybovägen, följ första skyltning ”Varutransport” från Stene Hybovägen, fortsätt på grusvägen och håll vänster i första vägskälet. Kör runt till ”baksidan” och sväng tillbaka i nordlig riktning, en skarp högersväng och följ grusvägen till anvisad parkering till vänster bakom växthuset.

Toaletter

Toaletter finns på följande platser:

  • Huvudentrén
  • Världsarvscentrum
  • Gårdsrestaurangen

Handikapptoaletter:

  • Huvudentrén
  • Världsarvscentrum
  • Gårdsrestaurangen

Dass:

  • Barnens Stenegård


Toaletterna finns även utmarkerade på vår TILLGÄNGLIGHETSGUIDE som går att ladda ner här!

 

Annan praktisk information

Hjärtstartare och första förband

Hjärtstartare och första förband finns på Världsarvscentrum.

Första förband finns även i Barnens Stenegård.

 

Hundar och hästar

Hundar och hästar är välkomna på Stenegård men hålls kopplade. Om ni lämnar hundar i bilen var noga med att öppna fönster så det inte blir för varmt.

Hundar är inte tillåtna inne i de flesta butiker på grund av allergier.

 

Husbilar

Husbilar får gärna stå en natt på våra parkeringar men vi har inga platser med el. Vid evenemang kan man behöva ställa sig på anvisade platser bortom vår besöksparkering.

Det är kostnadsfritt att stå här en natt men ni är varmt välkomna att swisha ett frivilligt bidrag på 123 163 0771.

 

Picknick

Du är välkommen att äta medhavd picknick på Stenegård men inte på våra matställen och deras uteserveringar. Var noga med att slänga sopor i avsedda sorteringskärl.

 

Sopsortering

På Stenegård sopsorterar vi och som besökare hjälper du oss med det genom att slänga dina sopor i avsedda sorteringskärl. Vi komposterar även mat- och trädgårdsavfall från gården.