Så här besöker du oss!

Stenegård har hela 130 000 kvadratmeter mark vilket gör möjligheten mycket stor att finna just din plats på Stenegård. Unna dig att utforska trädgårdsparken under årets alla årstider. Här kan du vara och ta en promenad, äta din matsäck och vila en stund i inspirerande omgivning med vacker utsikt.

Tillsammans gör vi besöken här trygga!
Vi på Stenegård vill att du ska känna dig trygg med ditt besök här hos oss. I och med Coronapandemin ber vi dig att läsa igenom våra rekommendationer inför ditt besök - för din, våra besökares och personalens bästa. Vi har utökat våra städrutiner och gjort det möjligt för dig som besökare att hålla en god handhygien och fysisk distans till andra besökare. Allt kan förändras med kort varsel och vi följer myndigheternas rekommendationer och råd kring Covid-19.
Du som besökare har eget ansvar att följa de allmänna restriktioner som finns.

 

HÄR KAN DU SE VÅRA REKOMMENDATIONER - klicka på länkarna:

 

 

Aktuella öppettider

Stenegårds matställen

Stenegårds evenemang

Parkering

Det finns många parkeringar kring Stenegård och vid stora evenemang används kringliggande grönytor, men för ordinarie besökare hänvisar vi till tre huvudsakliga platser:

1. Huvudentrén – Stor grusad parkering på sydvästra sidan av gården, infart från Norvägen. Här ligger även besökstoaletter.
2. Barnens Stenegård – Infart från Stene Hybovägen för att komma till denna stora grönyta som används som parkering och ligger alldeles intill Barnens Stenegård. Följ skylten ”Varutransport” från Stene Hybovägen, fortsätt på grusvägen och håll vänster i första vägskälet. Kör runt till ”baksidan” och parkera utanför staketet till Barnens Stenegård. I Barnens Stenegåd finns enklare dass.

3. Östra slänten (sommarparkering) – Infart från Stene Hybovägen. Följ skylten ”Varutransport”, sväng upp höger och parkera i slänten nedanför Östra flygeln, den stora gula huvudbyggnaden som vetter åt Björs, bondgården. Undvik denna parkering vintertid på grund av brant sluttning och stor halkrisk.

 

Parkeringar vid större evenemang:

4. Södra slänten – Grönyta som ligger i anslutning till Huvudentrén, längs Norvägen mittemot Älvsidan.

5. Älvsidan – Grönytor intill älven, längs Norvägen mittemot Västra slänten.

Parkering handikapp

På Inre gårdsplan bakom Tunnbrödsbageriet finns 3 handikapparkeringar. Infart från Stene Hybovägen, sväng upp höger i första vägskälet och sen höger in på inre gårdsplan.

Det finns även 2 platser bakom Havannas café. Infart från Stene Hybovägen, följ första skyltning ”Varutransport” från Stene Hybovägen, fortsätt på grusvägen och håll vänster i första vägskälet. Kör runt till ”baksidan” och sväng tillbaka i nordlig riktning, en skarp högersväng och följ grusvägen till anvisad parkering till vänster bakom Växthusen.

Toaletter

Toaletter finns på följande platser:

  • Huvudentrén
  • Världsarvscentrum
  • Gårdsrestaurangen
  • Upp på Botten (konstnärskollektivet i portlidret)

Handikapptoaletter:

  • Huvudentrén
  • Världsarvscentrum
  • Gårdsrestaurangen

Dass:

  • Barnens Stenegård


Toaletterna finns även utmarkerade på vår TILLGÄNGLIGHETSGUIDE som går att ladda ner här!

 

I och med Covid -19 har vi skärpt och utökat våra städrutiner!

Läs våra rekommendationer inför ditt besök:
TRYGG TOALETT

Annan praktisk information

Hjärtstartare och första förband

Hjärtstartare och första förband finns på Världsarvscentrum.

Första förband finns även i Barnens Stenegård.

 

Hundar och hästar

Hundar och hästar är välkomna på Stenegård men hålls kopplade. Om ni lämnar hundar i bilen var noga med att öppna fönster så det inte blir för varmt.

Hundar är inte tillåtna inne i de flesta butiker på grund av allergier.

 

Husbilar

Husbilar får gärna stå en natt på våra parkeringar men vi har inga platser med el.

 

Picknick

Du är välkommen att äta medhavd picknick på Stenegård men inte på våra matställen och deras uteserveringar. Var noga med att slänga sopor i avsedda sorteringskärl.

 

Sopsortering

På Stenegård sopsorterar vi och som besökare hjälper du oss med det genom att slänga dina sopor i avsedda sorteringskärl. Vi komposterar även mat- och trädgårdsavfall från gården.