Barnens Stenegård – lek och skapa tillsammans!

Vår lekstugeby, inspirerad av hälsingegårdarna, ger plats för både lek och lärande – ett perfekt besöksmål för barnfamiljen och barnbarnsfamiljen!

I Barnens Stenegård kan ni skapa fritt och tillsammans i lekstugorna, klappa smådjuren i deras hagar och lära er mer om kretslopp och återbruk. För alla er med spring i benen finns stora grönytor, lummiga skogsgläntor, stigar och grusgångar i snirkliga banor att fara fram på. I en stor sandlåda mitt i området tar leken aldrig slut. Picknickplatserna i och runtomkring området ger en chans till vila och ny energi. Picknick filtar finns att låna.

 

Lek skapar tillit!

”Att leka, skapa och uppleva tillsammans är en möjlighet för barn och vuxna att bygga tillit till varandra. Den fria leken ger barn och vuxna möjlighet att öva och pröva tillit, samarbete, inlevelse, fantasi och problemlösning. Det finns stort behov av att öka utrymmet för föräldrar och barn att samtala, leka, skapa och umgås konstruktivt tillsammans.”

Inspirerade av Tillitsverket (www.tillitsverket.se) kommer vi att utveckla de kreativa och pedagogiska delarna av Barnens Stengård under kommande år inom ramarna för projektet Skapande Trädgård på Stenegård som finansieras av Leader Utveckling Hälsingebygden.

 

Djuren på Stenegård

Under sommartid lånar vi lamm och kaniner, ibland killingar, från världsarvsgården Kristofers som ligger i närheten av Stenegård. Man får gärna gå in och klappa djuren men vi uppmanar föräldrar att ha uppsikt över barnen när de är hos djuren så det inte uppstår stressade situationer där både barn och djur kan komma till skada.

I Barnens Stenegård vistas man på föräldrars eller andra vuxnas ansvar.

 

Praktisk information

Boka barnområdet

Förskolor och skolor kan boka in sig kostnadsfritt för en hel- eller halvdag under maj och september.
Kontakta oss på e-post stenegard@ljusdal.se eller telefon 0651-34 00 21.

 

Toaletter

På Barnens Stenegård finns ett enkelt dass. HÄR kan du se var övriga toaletter på Stenegård ligger.

 

Grillplats och picknick

Det finns en grillplats i Barnens Stenegård och det går det utmärkt att äta medhavd picknick. Tänk på sopsortera i rätt kärl!

 

Parkering

Närmaste parkering ligger alldeles intill Barnens Stenegård. HÄR finns information om gårdens parkeringar.

 

Öppettider

Barnens Stenegård är öppet under sommarsäsongen. Se aktuella öppettider HÄR.