Stenegård idag - hållbarhet & samverkan

Svaret på frågan vad Stenegård är idag växlar med vem man frågar. Men klart är att Stenegård är en plats för invånare och turister att umgås på och skapa minnen tillsammans. Väl känt är kulturevenemangen och hantverksbutiker, men platsen används också för livets högtider; bröllopsfester, vigsel, dop och minnesstunder. Till Stenegård tar hälsingebor från hela landskapet med sig långväga gäster eller släkten för en dagsutflykt.

Stenegård som besöksmål har sin högsäsong under sommarhalvåret. Då öppnar samtliga butiker, matställen, Lill-Babs museum, Barnens Stenegård och Världsarvscentrum. Även andra tider på året är hela gården öppen. Däremellan har företagen egna och olika öppettider.

Men Stenegård är också en arbetsplats för ett trettiotal företag. Det är huvudsakligen företag inom besöksnäring, kultur & media samt hälsa. De flesta är på plats året runt så även om Stenegård som besöksmål mest är förknippat med sommaren så är Stenegård en stor arbetsplats för många små- och mikroföretag hela året.

Stenegård ägs av Ljusdals kommun sen mitten på 1900-talet och förvaltas av Ljusdals Hem AB sedan 2020. Inom kommunen finns enheten Stenegård sen 2014 som ligger organiserad inom Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) och Enheten för Strategisk och Hållbar utveckling (ESHU) sen 2021.

Ljusdals kommun har Agenda 2030 som övergripande mål och på Stenegård jobbar vi med hållbar samhällsutveckling med besöksnäring och kultur som verktyg. Stenegård är del i Destination Järvsö som är Sveriges första hållbarhetscertifierade enligt internationella GSTC-standard. Läs mer här!

Den organisation och lilla enhet som utvecklats sedan 2014 möjliggör en mycket större verksamhet och samhällsutveckling genom samverkan och partnerskap med privata, ideella och offentliga aktörer.

 

Bilden visar de sex områden som verksamheten på Stenegård kan delas in i.

 


Genom att finansiera enheten Stenegård som är en liten kommunal verksamhet skapas ringar på vattnet och en samhällsutveckling som bidrar till Ljusdals kommun och Agenda 2030.