Skapande trädgård på Stenegård

Syftet med det här projektet "Skapande Trädgård på Stenegård" är att stärka attraktionskraften och kvalitetssäkra utbudet i området Barnens Stenegård genom tematisk produktutveckling, fysisk planering & form samt hållbara processer och koncept. Vi vill skapa hållbara metoder och modeller som ger barn kunskap om Hälsinglands kulturarv genom lärande upplevelser. Projektet är beviljat, finansieras av Leader Hälsingebygden och omsluter 780 620 kr. Under sommaren 2018 hade vi premiär och pilotår för äventyrsvandringen Varulven i samarbete med kulturföreningen Scensation.

Sommaren 2017 genomfördes en stor satsning där Tillitsverket bjöds in för att i fortbildningssyfte genomföra Tillitsdagar för personal och aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor i länet. Även en Familjedag genomfördes. Läs mer om Tillitsverket här