Samverkansbryggan Hälsingegårdar

2016-2019

Under tre år har projekt Samverkansbryggan Hälsingegårdar drivits här hittar du projektresultatet och dokumentering.

 

Kommunikation som strategisk nyckel

Under projekttiden har en metod för strategiskt arbete med kommunikation inom Världsarvet Hälsingegårdar tagits fram. Arbetssättet baseras på delaktighet och samverkan för att nå gemensamt uppsatta mål. Här kan du följa processen och se de olika delresultaten.

Läs mer

Innovativa Hälsingegårdar

 

Läs mer

Samverkansorganisering

LÄS MER

 

Projektarkiv

LÄS MER