Historien om Stenegård

Apotekaren Julius Brun visste vad han gjorde när han år 1856 köpte hemmanen Hans och Kusens i Järvsö och där började bygga upp det Stenegård vi ser idag. Järvsö var vid den tiden västra Hälsinglands viktigaste samlingsplats, och dess knutpunkt låg precis vid färjeläget mittemot kyrkan. Framväxten av Stenegård stärkte platsens betydelse ytterligare.

Johan Julius Brun var bondson och föddes 1818 i Molla socken i Västergötland. Han studerade till apotekare i Stockholm och övertog 1842, endast 24 år gammal apoteket i Hudiksvall. Redan efter tre år etablerade han ett filialapotek i Järvsö.

1856 förvärvade Julius de båda hemmanen Kusens och Hans i byn Stene i Järvsö och lät bygga upp Stenegård. Det tog omkring 30 år att uppföra gårdens alla byggnader. Förutom apotek och läkarmottagning utvecklade Julius Brun ett mönsterjordbruk med bland annat en ladugård som rymde ett fyrtiotal nötkreatur.

1904 sålde familjen Brun Stenegård till sågverksinspektor Anders Andersson från Vallsta. På Stenegård kallades han Patron Andersson. När han dog 1924 såldes gården till Lars Engelbrektsson i Bollnäs. Han bodde aldrig själv på Stenegård utan hyrde ut både byggnader och jordbruk.

Mellan åren 1935 och 1963 drevs en hotellrörelse med namnet Hotell Stenegården i den västra flygeln.

Apoteket kom att bli kvar på Stenegård till 1951, då det flyttades ner till centrala Järvsö. Socknens första sparbank fanns även den på Stenegård mellan 1917 och 1921.

Sedan 1969 ägs Stenegård av Ljusdals kommun. Tanken var vid köpet att skapa en turist- och rekonditioneringsanläggning med ett hotell för 100-talet gäster. Det blev inte så. Istället skapades ett hantverkscentrum med verksamheter som silversmed, konstsmed, glasblåseri och textilkonstnärer.

I början av 1970-talet etableras ett hantverkscentrum med verksamheter som silversmed, konstsmed, glasblåseri och textilkonstnärer. De första som flyttade in till gården var krukmakaren Lasse Hallstan, silversmeden Nils Johansson och glasblåsaren Hans Holm. Många olika verksamheter har varit verksamma på Stenegård sedan dess. 

1996 invigdes Hälsinglands Träteater i den gamla vinterladugården. Hälsinglands träteater var från början en dröm och fantasi sprungen ur Stiftelsen Hälsingegårdens teatercentrum som etablerats på den före detta lanthushållsskolan (Helsingegården) i Kåsjö. Drömmen om att skapa ett folkligt teaterhus i Hälsingland med William Shakespeares The Globe i London som förebild, förverkligades genom ett omfattande samarbete mellan Ljusdals kommun, länsstyrelsen, Boverket, kulturrådet, det lokala EU-kontoret, Järvsö Hembygdsförening och ansvariga på Stenegård samt naturligtvis tusentals ideella timmar från Stiftelsen Hälsingegårdens teatercentrum med Peter Oskarson och Gunilla Kindstrand vid rodret. Den första sommarens spelades Shakespears En midsommarnattsdröm samt det nyskrivna dramat om spelmannen From-Olle som baserades på Örjan Hans-Ers specialarbete, Börje Björklunds synopsis, Jonas Olssons och Fredrik Linds musik.  Under den här epoken spelades klassiska pjäser men även kinesisk pekingopera, cirkus och modern dans. Stiftelsen Hälsingegårdens teatercentrum avvecklades 2004 och Folkteatern Gävleborg som tagit över ansvaret för Träteatern gav sin sista föreställning 2010. 

Teatertraditionen har förts vidare av kulturföreningen Scensation som uppfört familjeföreställningar som Peter Pan, Hemligheternas Gudinna, Resan till Ugri-La-Brek mm. Scensation har även i samarbete med Ljusdals kommun och med bidrag från Leader Hälsingebygden tagit fram en äventyrsvandring Varulven och en historisk dramatiserad guidning 1000 år på Stenegård. 2020 lanserar de en teaterpromenad Till Sagaliden.  Teatern har också haft gästspel av Riksteatern, Dramaten, Teater Allena, teaterfestivalen Allena med vänner, Småstadsliv med flera.

25 maj 2013 invigdes Världsarvet Hälsingegårdar, Sveriges 15:e världsarv, högtidligen på Stenegård av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Samtidigt invigde Ljusdals kommun Världsarvscentrum på Stenegård som hållit öppet dagligen sedan dess som ett besökscentrum både för Världsarvet Hälsingegårdar och Stenegård. 

Det är många aktörer som samverkar för att skapa det breda utbud och den attraktionskraft som Stenegård har. Även om vår, höst och vinter ser annorlunda ut än den intensiva sommarsäsongen är Stenegård numera en aktiv gård året runt.

Under senare år har i sann Julius Brun-anda ett kluster med hälsoföretagare etablerats på gården, Stenegårds terapeuter, som erbjuder allt ifrån fotmassage och laserbehandlingar till fransförlängning. Du hittar dem och deras olika behandlingar här.

2019 invigdes Lill-Babs museum i Östra flygeln genom ett samarbete mellan familjen och Ljusdals kommun. Utställningen på Lill-Babs museum är ett möte med vännernas Barbro och spänner över hela Lill-Babs karriär.

Tv-produktioner som spelats in på Stenegård senaste åren:

Antikrundan 2015

Wild Kids (2017, 2018, 2019, 2020)

Auktionssommar 2019

 

Källor: Börje Björklund, "1000 år på Stenegård" av Kulturföreningen Scensation, "Järvsöbyarna 18 Stene, Kåsjö, Klacken" med texter om Stenegård av Gunilla Kindstrand, Roland Karlsson, Järvsö Hembygdsförening