Enheten Stenegård

2014 bildades enheten Stenegård som idag ligger organiserad inom enheten för hållbar och strategisk utveckling på kommunstyrelseförvaltningen i Ljusdals kommun. Det är en liten enhet med sju personer som är helårsanställda och ansvarar för drift, samverkan och utveckling på platsen.

Under högsäsongen mellan maj-oktober kompletteras enheten med säsongsarbetare i trädgårdsparken och turistvärdar i Barnens Stenegård samt Världsarvscentrum. Enheten Stenegård tar årligen emot praktikanter, arbetstränande samt feriearbetande ungdomar.

Sedan 2018 har enheten Stenegård ansvar även för Svedbovallen.