Bidra till utvecklingen av Stenegård

Just nu ser vi på Stenegård över vår marknadskommunikation och genomför därför en undersökning. Dina synpunkter är väldigt viktiga för vårt framtida utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta.

Genom att delta har du även möjlighet att vinna en bricka från Stenegårds egna kollektion. Deltagande i utlottningen är helt frivilligt och du deltar genom att lämna din e-postadress i slutet av undersökningen. Vi lottar ut totalt fem brickor. 

UNDERSÖKNINGEN AVSLUTAD!

Tillbaka