Aktuellt

Utvecklingen på Stenegård uppmärksammad med stipendium!

Bakom stipendiet står Järvsö Hembygdsförening, Järvsö Församling och Järvsö Rotary och det var femtonde året det delas ut till en person som verkar i Börje Björklunds anda. I motiveringen står att Charlotta Netsman tilldelas stipendiet för "hennes starka engagemang för det hälsingska kulturarvet och viljan att göra detta kulturarv tillgängligt för en bredare allmänhet" samt "att hon starkt bidragit till att utveckla Stenegård till ett av Hälsinglands mest uppskattade besöksmål". Stipendiesumman på 10 000 kr kommer gå till något som sätter guldkant på verksamheten för alla medarbetare och samverkansparter som varit delaktiga i utvecklingsprocessen på Stenegård.

 – Jättemånga har tillsammans varit medskapande i det här utvecklingsarbetet: medarbetare, företagare och föreningar på Stenegård, andra samverkansparter, uppdragsgivare och kollegor på Ljusdals kommun. De har gett mig förtroendet att leda processen, men det är ett lagarbete säger Charlotta som en kommentar till stipendiet. Vi har jobbat väldigt hårt, det har inte alltid varit lätt, och det känns fantastiskt att se att det ledde framåt. Stenegård har äntligen fått en bördig jordmån där initiativ och idéer nu kan växa vidare av egen kraft.

Läs mer

Sång, spel, dans vävs ihop i specialskriven föreställning!

Vad är egentligen sant eller falskt? Hur ska vi skilja på verklighet och fantasi i en värld full av algoritmer, filter-bubblor och fake news? En persons sanning kanske lätt blir till något annat, när den betraktas genom någon annans ögon. Så vad ska man tro på? Den här historien börjar den där dagen när dimman kom, dagen de hittade kroppen i sjön, dagen då den konstiga flickan dök upp och allt blev annorlunda… Detta är en sann historia, byggd på verkliga händelser. Eller...?

I slutet av juni spelar Hälsinge Låtverkstads ensemble på 25 ungdomar föreställningen “En sann historia” i Järvsö och Delsbo. Sång, spel, dans vävs ihop med historien, som specialskrivits för Hälsinge Låtverkstad av Maya Lindh. 

Varmt välkomna! 

20 juni kl 19 - Träteatern, Järvsö
21 juni kl 19 - Träteatern, Järvsö
26 juni kl 19 - Staffansgården, Delsbo
OBS att den sista föreställningen spelas i DELSBO och inte i Järvsö.

Manus och regi: Maya Lindh

Entré: 180 kr inkl serviceavgift. 
Gratis för ungdom/stud. upp till 18 år. 
Åldersgräns 5 år.

Biljetter bokas på www.kulturbiljetter.se eller Stenegårds världsarvscenter, tel: 0651-340021

www.halsingelatverkstad.net

Hälsinge Låtverkstad drivs av Studieförbundet Bilda Mitt, med stöd av Kulturutveckling Gävleborg, Hälsinglands musik & kulturskolor, Stenegård och Delsbostämman

Läs mer